Skip to main content
Nieuws

Excellente school

Op maandag 27 juni heeft mevr. van Maanen (directeur van de Poort praktijkonderwijs) de erkenning Excellente School mogen ontvangen van dhr. Oet (directeur toezicht bij de Inspectie van het Onderwijs).

De heer Oet: “Vanochtend heb ik namens de jury het predicaat excellente school mogen uitreiken aan praktijkschool De Poort in Den Haag. Wat een prestatie van dit team! De school slaagt erin om de jongeren optimaal voor te bereiden op een zelfstandige plaats in de maatschappij, door een pedagogiek gericht op eigenwaarde en intrinsieke motivatie, met een focus op vakmanschap. De leerlingbegeleiding, de didactiek en vooral de eigen kennisontwikkeling en theorievorming kunnen als inspirerend voorbeeld dienen voor andere scholen.” (bron: LinkedIn)

2. Conclusie & samenvatting (bron: Juryrapport Excellente Scholen)
De jury is van oordeel dat praktijkschool de Poort het predicaat Excellente School 2022-2025 toekomt.

De jury is onder de indruk van de wijze waarop de school opereert als lerende organisatie. Er zijn verscheidene Leer Werk Groepen (LWG), die elk in hun domein kennis ontwikkelen door experimenten en onderzoek. Het lukt de school om daadwerkelijk intrinsieke motivatie te realiseren. De teams zijn sterk onderling verbonden en zijn ook inhoudelijk doorslaggevend, men deelt veel ervaringen en expertise. De LWG-techniek heeft volgens de medewerkers het sterkste profiel en is daardoor voorgedragen als excellentieprofiel. […]

Terug naar het nieuws